PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES.

 

Obsah

 1. Typy spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

 2. Informácie o spracovávaní osobných údajov

 3. Používanie súborov cookies

 4. Webové majáky a pixely

 5. Sledovanie a analýza

 6. Súbory cookies, ktoré používame

 7. Povolenie a zakázanie súborov cookies a podobných technológií

 8. Vaše práva

 9. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

 10. Ako nás kontaktovať

 

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť Opel Southeast Europe LLC, (“Opel”) ako „prevádzkovateľ“ a príslušný hostiteľský server prevádzkuje náš IT dodávateľ General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Všetky ostatné mikrostránky prevádzkované spoločnosťou Opel Southeast Europe LLC sú umiestnené v Európe na hostiteľských serveroch nášho IT dodávateľa MRM (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko). Sídlo spoločnosti Opel Southeast Europe LLC sa nachádza v Slovenskej republike na adrese Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava.

Pred používaním týchto webových stránok si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože vysvetľujú, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookies. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami.

 

1.Typy spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

Opel sa stará o ochranu vášho súkromia. Prostredníctvom tejto webovej stránky zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy osobných údajov.  Zahŕňa to:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii, žiadaní a využívaní našich služieb a našich webových stránok, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, a tiež obrazové súbory, ktoré nahráte ako používateľ.
 • Informácie, ktoré požadujeme, keď nahlasujete problém s našou webovou stránkou.
 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oddiele 2.

Táto webová stránka môže tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky Opel, na webové stránky partnerov Opel, autorizovaných servisov, iných pridružených spoločností alebo na stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz na iné webové stránky Opel alebo na webové stránky tretích strán, pamätajte na to, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Pred používaním takýchto webových stránok sa oboznámte s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto webové stránky môžu tiež obsahovať rámce iFrame s obsahom z iných webových stránok Opel alebo webových stránok tretích strán. Spoločnosť Opel nezodpovedá za obsah tretích strán, ktorý je prezentovaný v rámcoch iFrame. Za informácie prezentované v týchto rámcoch zodpovedajú výhradne vlastníci príslušných webových stránok. Spoločnosť Opel nemá pod kontrolou a ani nenesie zodpovednosť za obsah nezávislých webových stránok a takýto externý obsah poskytuje pre pohodlie svojich návštevníkov. Preto keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto obsah, môžu vám byť prezentované súbory cookies z webových stránok týchto tretích strán. Spoločnosť Opel nemá kontrolu nad distribúciou týchto súborov cookies. Ďalšie informácie si zistite u príslušných tretích strán v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že spoločnosť Opel nemôže prevziať zodpovednosť ani ručiť za webové stránky tretích strán.

 

2.Informácie o spracovávaní osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely administrácie a plnenia vašich žiadostí a – v príslušných prípadoch – na účely individuálne prispôsobeného marketingu a prieskumu trhu vykonávaného nami a spoločnosťou Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim nad Mohanom, Nemecko) ako „prevádzkovateľmi“, a to takto:

Spracovávanie údajov bude prebiehať podľa článku 6 (1) a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ak poskytnete svoj príslušný súhlas, a/alebo podľa článku 6 (1) b) nariadenia GDPR v prípade online žiadostí. 

Ako „prevádzkovatelia“ budeme vaše osobné údaje spracovávať takto:

 

Údaje    (povinné údaje sú označené znakom *)

Účel(y)

 1. Identifikačné a kontaktné údaje: Kontaktné informácie: Pohlavie, oslovenie*, meno* , priezvisko*, ulica*, PSČ, mesto , telefónne číslo, e-mailová adresa*

 

Podľa povahy vašej žiadosti môžu byť povinné aj ďalšie údajové položky:

 

 1. Informácie o modeli, o ktorý sa zaujímate: model, typ karosérie, úroveň výbavy, motorizácia

 

 1. Informácie o aktuálnom vozidle: Identifikačné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo aktuálneho vozidla, druh paliva používaného v aktuálnom vozidle, dátum prvého prihlásenia, údaj na počítadle kilometrov, dátum/čas odovzdania vozidla, dátum/čas vyzdvihnutia, druh servisných prác*, zapožičané vozidlo, preferovaný spôsob kontaktovania

 

 1. Individuálne poznámky, druh žiadosti*

 

 

 1. Informácie o financovaní:  čas/obdobie financovania, predčasné splatenie, poistenie úveru

 

 1. Vybraný partner Opel

 

 

Splnenie vašich žiadostí – žiadosť o skúšobnú jazdu, žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o servis, žiadosť o zasielanie bulletinu, všeobecné dopyty.

 

 

 

 

 

Splnenie vašej žiadosti o skúšobnú jazdu a žiadosti o cenovú ponuku

 

Splnenie vašej žiadosti o servis  

 

 

 

 

 

 

Splnenie vašej žiadosti o servis alebo všeobecného dopytu

 

 

Splnenie vašej žiadosti o cenovú ponuku na jazdené vozidlo

 

Splnenie vašej žiadosti o skúšobnú jazdu, žiadosti o cenovú ponuku (na nové a jazdené vozidlo) alebo žiadosti o servis

 1. Údaje o firemných zákazníkoch

Veľkosť vozového parku, štruktúra vozového parku (osobné alebo úžitkové vozidlá), zodpovednosť (používateľ alebo vyberajúci), informácia, či už vozový park obsahuje vozidlá Opel

Splnenie vášho všeobecného dopytu týkajúceho sa zákazníckych služieb, finančných služieb, produktov Opel a tém súvisiacich s podnikom

 1. Údaje týkajúce sa odberu marketingových materiálov – ak sa to hodí –

Oslovenie, meno*, priezvisko*, e-mailová adresa*, telefónne číslo a vami poskytnuté súvisiace informácie (v rámci/v súvislosti s vašimi žiadosťami – pozri údaje v oddiele 1 a – e)

Zákaznícke služby: napr. pozývanie na podujatia, informácie o technických aktualizáciách týkajúcich sa vášho vozidla alebo vozidla, o ktoré sa zaujímate, alebo informácie o akomkoľvek servise vozidla, pripomínanie dátumov plánovanej údržby/kontroly/servisu, alebo poruchová asistenčná služba.

Zákaznícke informácie: Kontaktovanie napr. kvôli ponúkaniu nových alebo jazdených vozidiel, kvôli ponukám financovania alebo lízingu, ponukám predajcov na servis, kontroly a opravy alebo opatreniam na zvyšovanie kvality vášho vozidla.

Propagácia: Individuálna alebo personalizovaná propagácia ponúk, produktov a služieb.

Prieskumy spokojnosti zákazníkov: Kontaktovanie po nákupe/servise, napr. na overenie spokojnosti s vozidlom alebo poskytovanými službami.

 1. Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookies

Podrobné informácie nájdete v oddiele 7. 

 

Hviezdičkou (*) označené údajové položky vo vyššie uvedených oddieloch 1 – 4 sú povinné údaje, potrebné na splnenie vašej žiadosti. Tieto údaje preto musíte poskytnúť. Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť splniť vašu žiadosť

Na základe vášho používateľského správania pri prehliadaní našich webových stránok sa vám môže zobraziť okno ponúkajúce skúšobnú jazdu alebo kupón na model, o ktorý sa zaujímate. Podrobné informácie o súboroch cookies nájdete v oddiele 7.

Vaše osobné údaje budú uchovávané na horeuvedené účely počas nasledujúcich troch rokov od posledného kontaktu so spoločnosťou Opel.

 

Príjemcovia:

Vaše osobné údaje poskytneme týmto príjemcom na tieto účely:

Údaje

Účel(y)

Príjemcovia

 1. Identifikačné a kontaktné údaje súvisiace s týmito informáciami:

informácie o modeli, o ktorý sa zaujímate,

informácie o aktuálnom vozidle,

individuálne poznámky,

informácie o financovaní,

vybraný partner Opel.

 1. Údaje o firemných zákazníkoch
 2. Údaje týkajúce sa odberu marketingových materiálov – v prípade potreby

 

Plnenie žiadostí zákazníkov/potenciálnych zákazníkov, zákaznícke služby, zákaznícke informácie, propagácia, prieskumy spokojnosti zákazníkov

My a spoločnosť Opel Automobile GmbH poskytneme vaše osobné údaje príslušným „sprostredkovateľom“ (poskytovateľom IT služieb, prieskumu trhu a marketingových služieb)

na podporu administrácie uvedených účelov.

 

Vaše osobné údaje poskytneme konkrétne týmto poskytovateľom služieb:

 

MRM McCann GmbH

Großer Hasenpfad 44

60598 Frankfurt

 

McCann

Communications House,

Highlands Road, Shirley, B904WE

 

Ak to bude vhodné, poskytneme vaše osobné údaje vami vybranému partnerovi Opel.


Vaše osobné údaje poskytneme aj príslušnému poskytovateľovi IT služieb (GM Holdings LLC, Michigan, USA) so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), teda v krajine bez primeranej úrovne ochrany údajov. Neexistuje žiadne rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, sú však zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, v tomto prípade v podobe príslušných štandardných zmluvných doložiek podľa predpisov EÚ (EU SCC). Ak máte záujem o zaslanie kópie, pošlite nám e-mail na adresu privacyrights@opel.com.

 

3.Používanie súborov cookies

Tieto webové stránky, e-mailové správy, on-line služby, reklamy a interaktívne aplikácie používajú súbory „cookies“ na optimalizáciu našich služieb.

 • Čo je súbor „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla Opel osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa.

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť týchto webových stránok a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov.  Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webových stránok.  

 • Aký druh súborov cookies používajú tieto webové stránky?

Opel Southeast Europe LLC  môže na týchto webových stránkach používať tri typy súborov cookies:

Súbory cookies sú rozdelené do týchto kategórií:

• nevyhnutné súbory cookies,

• výkonnostné súbory cookies,

• trvalé súbory cookies.

Nevyhnutné súbory cookies umožňujú našim používateľom pohybovať sa po webových stránkach a používať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať požadované služby, ako sú náš konfigurátor vozidla, vyhľadávanie predajných miest alebo formuláre žiadostí.

Nevyhnutné súbory cookies používame na tieto účely:

• zabezpečenie fungovania webových stránok a správneho vykonávania ich funkcií,

• možnosť uloženia vášho výberu v konfigurátore vozidiel, a

• možnosť naplánovania trasy k vášmu najbližšiemu predajcovi vo vyhľadávaní predajných miest.

Výkonnostné súbory cookies

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používatelia používajú naše webové stránky. Pomáhajú nám zlepšiť funkčnosť našich webových stránok, zistiť, o ktoré oblasti sa naši zákazníci viac zaujímajú, a dozvedieť sa viac o účinnosti našich reklamných kampaní. To všetko nám pomáha ponúkať našim používateľom služby a funkcie, ktoré čo najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Výkonnostné súbory cookies používame na tieto účely:

• vytváranie štatistík o spôsobe využívania našich webových stránok,

• zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní, a

• posudzovanie používateľského správania bez vzťahu ku konkrétnym osobám a následné zlepšovanie našich webových stránok.

Niektoré výkonnostné súbory cookie sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

Takzvané „trvalé súbory cookies“ sú ukladané do počítača alebo zariadenia používateľa medzi reláciami prehliadača. Slúžia na uchovávanie nastavení alebo predvolieb a na zlepšovanie používania webových stránok pri ďalšej návšteve.  Niektoré z týchto súborov cookies sú poskytované oprávnenými tretími stranami.

Trvalé súbory cookies používame na tieto účely:

• poskytovanie ponúk [vložte názov miestnej webovej stránky], ktoré podľa nás môžu byť zaujímavé pre našich používateľov,

• poskytovanie informácií o vašej návšteve našim mediálnym a reklamným partnerom, aby mohli ponúkať cielené reklamy;

• výmena informácií s partnermi, ktorí ponúkajú nejakú službu na našich webových stránkach. Informácie sú sprístupnené len na účely poskytnutia služby, produktu alebo funkcie (napr. funkcia výberu farby v konfigurátore) a nepoužívajú sa na iné účely.

Niektoré „trvalé súbory cookies“ sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

 

4.Webové majáky a pixely

Tieto webové stránky obsahujú webové majáky (web beacon, známe aj ako  „pixelové značky“). Webový maják je často priehľadný grafický obrázok, zvyčajne nie väčší než 1 x 1 pixel, ktorý je umiestnený na webových stránkach alebo v e-mailovej správe a ktorý sa používa na sledovanie on-line správanie sa používateľa webovej stránky alebo odosielateľa e-mailovej správy. Webové majáky sú využívané technológiami tretích strán (na týchto webových stránkach sú to technológie spoločnosti Omniture Publish) na účely monitorovania aktivity používateľov našich webových stránok. Umožňujú sledovať, ktorý počítač navštívil konkrétnu webovú lokalitu, kedy a odkiaľ (na úrovni krajina/mesto).

 

5.Sledovanie a analýza

Spoločnosť Opel priebežne optimalizuje svoju marketingovú komunikáciu pomocou analytického softvéru „Adobe Analytics“ od spoločnosti Adobe Inc. Tento softvér umožňuje sledovanie on-line správania sa z hľadiska času, geografickej polohy a používania týchto webových stránok. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies. Informácie získané prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies sú anonymné a nebudú spájané s osobnými údajmi. Všetky informácie potrebné na účely takejto analýzu sú uložené na serveroch spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Londýne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.  Opel nesprístupňuje tieto informácie tretím stranám na nezávislé použitie.  Ak nesúhlasíte s analýzami, svoj nesúhlas môžete vyjadriť tu: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 

6.Súbory cookies, ktoré používame

V tomto oddiele vám poskytujeme informácie o súboroch cookies, ktoré sa používajú na našich webových stránkach. Ak nesúhlasíte s nastavením jednotlivých súborov cookies, príslušný súbor cookie môžete deaktivovať kliknutím na jeho názov. Ak nie je poskytnuté priame prepojenie na deaktiváciu niektorých súborov cookies, používanie cookies môžete obmedziť v nastaveniach vášho prehliadača podľa bodu 8.

 

 1. Súbory cookies na webových stránkach pre počítač

Cookies

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies

Účel(y)

LARAVEL-SESSION

 

Tieto Cookies sa používajú iba na ochranu počas návštevy webu.

PREFERRED-LOCALE

 

Používajú sa na stanovenie preferovaného jazyka.

XSRF TOKEN

 

Používajú sa na zabezpečenie dát.

 

7.Povolenie a zakázanie súborov cookies a podobných technológií

Položka ponuky „Pomocník“ na ponukovej lište internetového prehliadača na vašom počítači informuje používateľov:

 • ako zabrániť prijatiu nových súborov cookies v prehliadači;
 • ako nastaviť prehliadač tak, aby ich upozorňoval na príjem nového súboru cookie;
 • ako úplne zakázať súbory cookies.

Ak sú súbory cookie zakázané, potom bude zakázaná aj väčšina obsahu na opel.sk, takže napríklad vyhľadávanie predajných miest, konfigurátor vozidla a používateľsky relevantné ponuky sa nemusia zobrazovať správne. Aby k tomu nedošlo, odporúčame mať povolené súbory cookies. 

Ak si chcete prečítať viac o súboroch cookies, k dispozícii sú mnohé on-line publikácie. Napríklad: http://www.allaboutcookies.org

 

8.Vaše práva

Ako „dotknutá osoba“ máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ako vyplýva z článku 6 (1) e) alebo f) nariadenia GDPR alebo príslušnej legislatívy o spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu.

Vaše horeuvedené práva sú obmedzené zákonom a z našej strany musia byť splnené len za určitých podmienok.

Ak si chcete nárokovať svoje horeuvedené práva, môžete nás kontaktovať na adrese Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava, alebo mailom na privacyrights@opel.com

Vaše osobné údaje môžeme kedykoľvek aktualizovať ako zodpovedný prevádzkovateľ alebo spoluprevádzkovateľ (napr. zmeniť údaj o vašej adrese) ak systém ponúka túto funkciu, alebo túto aktualizáciu môžete vykonať kedykoľvek sami, pokiaľ naše systémy alebo aplikácie ponúkajú takúto funkciu.

Ak si chcete uplatniť svoje právo podať sťažnosť (článok 77 nariadenia GDPR), kontaktujte Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava alebo privacyrights@opel.com

Vaše právo na odvolanie súhlasu

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (v takom prípade nás kontaktujte na adrese Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava alebo mailom na privacyrights@opel.com. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovávania údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

 

9.Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Všetky prípadné budúce zmeny našich Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov preto pravidelne kontrolujte.

 

10. Ako nás kontaktovať

Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava

Email: info@opel.cz, privacyrights@opel.com

Telefón: 0800 101 101

Kontakt na správcu osobných dát:

Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava

E-Mail: privacyrights@opel.com ]    

Verzia: Marec 2018

Úplné podrobné informácie si prečítajte v sekcii Právne oznámenie.