Opel Partner - Výhody pre Vás a Vašu rodinu

Ste tu prvýkrát? Pre Využitie výhod sa prosím zaregistrujte nižšie.

K registrácii je nutné zadať unikátny prihlasovací kód Vašej společnosti v rámci programu Opel Partner.

Aký je prihlasovacie kód mojej spoločnosti? iK Vašej registrácii potrebujete prihlasovacie údaje Vašej spoločnosti. Môžete ich získať od Vášho oddelenia ľudských zdrojov a z interných publikácií o výhodách vrátane Vašich interných webových stránok o výhodách. Pokiaľ nemôžete nájsť prihlasovacie údaje Vašej spoločnosti, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@opel-partner.sk